Csongrád Szentes Paktum

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN”

 

Csongrádi és Szentesi járás, valamint Mindszent város Foglalkoztatási Együttműködése (Paktum) 2018. március 29-én alakult meg öt taggal. A Paktum tagjai ezt követően hozzáláthattak együttműködési programjuk kialakításához.
A stratégiai tervezés elengedhetetlen része a paktum-térség munkaerőpiac helyzetét, jellemzőit és aktuális folyamatait feltáró helyzetelemzés. A helyzetelemzés a TOP-5.1.2.-15- CS1-2016-00003 sz. támogatott projekt keretében létrejött dokumentumokon alapul, és elsődleges forrása a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány. A Paktumban részt vevő szervezetek immáron formális együttműködése mellett a program megalapozása érdekében ez a helyzetelemzés kibővítésre került.
Következő lépésként a helyzetelemzés megállapításaira alapozva készült el a járási foglalkoztatási stratégia. A stratégia tartalmazza az általános és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket, a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképét, a monitoring és értékelési rendszerét.

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési paktum Foglalkoztatási Stratégiájának megvalósítása során közvetlenül felhasználható erőforrás a TOP-5.1.2–15-CS1-2016-00003 konstrukció célcsoportra fordítandó támogatások és igénybe vehető szakmai szolgáltatások – különös tekintettel a 2018. október 31-ig felhasználandó erőforrásokra.

A kiemelt célok elérése és időarányos teljesítése érdekében három közvetlen projektet tervezünk megvalósítani a projektben meglévő képzési támogatások, támogatott foglalkoztatást segítő pénzügyi eszközök és humán szolgáltatásra fordítható erőforrások koncentrált alkalmazásával. Mivel a tervezett projektekre allokált erőforrások nem fedik le teljesen a rendelkezésre álló, célcsoportra fordítandó forrásokat, a stratégia lehetőséget ad új projektek indítására is, továbbá kapcsolódó konstrukciók (pl. EFOP, GINOP) bevonásával további projektek generálására.

A foglalkoztatási stratégia alapján került kidolgozásra a foglalkoztatási akcióterv, amelynek illeszkednie kell a kormányzati szakpolitikai elképzelésekhez, annak érdekében, hogy a stratégia és az intézkedések megvalósíthatóvá, finanszírozhatóvá váljanak a jövőben. Az akcióterv a 2018-2021 közötti időszakra szól, és elsődleges célja a foglalkoztatási együttműködés projektterveinek megvalósítása.

Ugyanígy az akciótervre épül és a folyamat következő lépését jelenti a paktum munkaprogramja, amely részletesen, cselekvési szinten, felelősönként mutatja be az elvégzendő feladatokat a 2018-2021. évekre vonatkozóan, igazodva a TOP-5.1.2-15-CS1- 2016-00003 sz. projekt tervezett mérföldköveihez, a projekt 2018.05.01-2021.01.31. közötti megvalósítási időszakában.

További információk.