Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Csongrád Szentes Paktum honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről

Az adatkezelő személye, az adatkezelés helye

Adatkezelő a Csongrád Szentes Paktum (székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. a továbbiakban: Paktum), illetve a honlap üzemeltetéséért felelős munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói az adatkezelés helye ezen munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók munkavégzési helye.
Elérhetőségek:
Levélcím: Csongrád Szentes Paktum Iroda, 6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.
Telefon: +36 63 571 917
vincze.boglarka@csongrad.hu

Adatfeldolgozó
Honlapunk működésének informatikai hátterét biztosítja: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14, Cg.: 01-09-909968, képviseli: mindenkori ügyvezető, elérhetőség: support@tarhely.eu).

Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról
Az általános honlap-üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően a Paktum is cookie-kat használ honlapján. A cookie-k információt gyűjtenek a felhasználó eszközéről, így a felhasználóról, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait. Ugyanakkor a cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására.
A cookie-k általánosságban megkönnyítik a honlap használatát, javítják a felhasználói élményt, biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A használt cookie-k között az alábbiakat különböztethetjük meg:
Feltétlenül szükséges, munkamenet cookie-k (session cookie-k)
A honlap megtekintéséhez, a honlap funkcióinak teljes körű használatához szükséges sütik. Ezek működési ideje a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik az eszközről. Ezeknek a sütiknek sem kötelező az elfogadása, ugyanakkor működésük blokkolása a honlap vagy annak egyes részeinek hibás megjelenésével, vagy működésképtelenségével járhat.
Használatot elősegítő cookie-k
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak a honlappal kapcsolatos választásai, beállításai megjegyzésre kerülhessenek, például a szövegméret- vagy nyelvbeállítás.

Teljesítményt biztosító cookie-k

A Google Analytics sütik használatával információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják a felhasználók a honlapot. Ezek a sütik sem tudják a felhasználó személyét azonosítani, az IP címet is csak részben rögzítik. Annak érdekében gyűjtenek információkat, hogy tudjuk, a felhasználó melyik aloldalt tekintette meg, a honlap mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezek használatának célja a honlap fejlesztése, valamint a felhasználói élmény javítása.
Harmadik féltől származó cookie-k
Honlapunkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. Az ilyen beágyazott tartalmak tekintetében adatkezelést nem végzünk.
Honlapunk használata során a felhasználóról, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzítjük és kezeljük:
a felhasználó által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz és operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott oldal adatai.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A böngésző beállítása kiválaszthatók akként, hogy a sütik blokkolásra, elutasításra kerüljenek. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a honlap megtekintésével, böngészésével ad meg.
Az adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Paktummal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, a szolgáltatás hatékonyságának, illetve a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama: a cookie típusától függően a weboldal megtekintésének ideje, vagy 6 hónap.

Hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés
A honlap arra kialakított felületén a felhasználónak lehetősége van a Paktum által a honlapon megjelenített tartalmakhoz nyilvános hozzászólást fűzni. Az adatkezelés célja ezen hozzászólás-modul működtetése, a felhasználó számára lehetőség biztosítása véleményének ilyen módú kifejezésére.
Mindezen hozzászólások megtételekor a Paktum az alábbi felhasználói adatokat kezeli: felhasználónév és e-mail cím, illetve a felhasználó által a hozzászólásban esetlegesen megadott személyes adat.
Ezen adatkezelés jogalapja szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a hozzászólás megtételéhez szükséges adatok megadásával tesz meg.
A hozzászólás megtételéhez szükséges adatok megadásának feltétele jelen tájékoztatóban foglaltak előzetes megismerése, amelynek megtörténtét a felhasználó az erre kialakított gombbal igazolhatja. Az adatvédelmi jogszabályok betartására a Paktum kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hozzászólás megtételére lehetőséget adni nem áll módunkban.
Az adatkezelés módja elektronikus.
Az adatkezelésre a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött kérelemmel: vincze.boglarka@csongrad.hu, amely esetben a Paktum a kérelemnek megfelelő körben törli a megadott adatokat (csak az adott hozzászólást, vagy a felhasználónév és e-mail cím törlésével együtt valamennyi hozzászólást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Paktum semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a felhasználót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott hozzászólásokat, adatokat a Paktum köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok

A felhasználó a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához, az adatok törléséhez, a tiltakozáshoz vagy az adathordozhatósághoz való jogával.
Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal, észrevétellel, kérdéssel kíván élni, ezt megteheti a Paktum alábbi elérhetőségén e-mailben a vincze.boglarka@csongrad.hu  címen
A Paktum adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el:
www.csongradszentespaktum.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu). Az igénybírósági úton is érvényesíthető. A per– az felhasználó választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Csongrád, 2018. augusztus 14.